Sensorische Informatieverwerking

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen en te bewegen. Sommige kinderen hebben hier problemen mee. De kinderfysiotherapeut kan hier ondersteuning in bieden en richt zich op kinderen van 0 t/m 18 jaar. De hulpvraag van het kind en de ouders staat centraal en tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van kindvriendelijk materiaal in een speelse omgeving.

Elk kind is minimaal verzekerd voor 18 keer kinderfysiotherapie en er is geen sprake van eigen risico. Een verwijzing van een specialist is niet noodzakelijk maar wordt vaak opgesteld door het consultatiebureau, de huisarts of een specialist uit het ziekenhuis.
Baby

Baby met een voorkeurshouding

Wanneer een baby veel met het hoofd naar één zijde ligt gedraaid heeft hij/zij waarschijnlijk een voorkeurshouding. Er kan alleen sprake zijn van een voorkeurshouding maar er kan ook sprake zijn van een voorkeurshouding en een afplatting van het hoofd. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. De kinderfysiotherapeut beschikt over een meetinstrument waarmee de afplatting gemeten kan worden en kan hiermee het beloop monitoren. De kinderfysiotherapeut kan aan huis komen om te kijken waar het probleem zit en geeft tips en adviezen aan ouders om de voorkeurshouding te doorbreken en de afplatting op te heffen.

Huilbaby’s

Baby’s huilen gemiddeld 2 uur per dag de eerste maanden. Sommige baby’s huilen echter constant. Dit betekend overdag en ’s nachts. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn zoals lichamelijke oorzaken, het temperament en/of de omgeving. De kinderfysiotherapeut kan aan huis komen om het probleem te bekijken en geeft tips en adviezen naar ouders toe.

Te vroeg geboren baby’s (prematuur)

Gemiddeld duurt de zwangerschap 38 - 40 weken. Door verschillende oorzaken bij de moeder en/of het kind kan het kind te vroeg geboren worden. Na de geboorte kunnen er diverse problemen ontstaan bij de baby zoals een voorkeurshouding, overstrekken, overmatig huilen en/of een vertraagde ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut kan aan huis komen om de problemen te bekijken, de ontwikkeling in de gaten houden en tips en adviezen naar ouders toe geven.

Reflux klachten bij baby’s

Reflux klachten komen bij baby’s regelmatig voor. Reflux betekend dat de maaginhoud de slokdarm terug instroomt. Meestal komt dit omdat de sluitspier bij de slokdarm en de maag nog niet helemaal ontwikkelt is. Hierdoor spuugt de baby veel. Voornamelijk als de baby op de rug ligt heeft hij/zij hier last van. De kinderfysiotherapeut kan aan huis komen om te kijken waar het probleem zit en geeft adviezen en tips naar ouders. Dit zal voornamelijk bestaan uit houdingsadviezen en voedingsadviezen.

Overstrekken bij baby’s

Als de baby zijn rugspieren aanspant en met het hoofd achterover drukt overstrekt hij/zij zich. Het lichaam is daardoor voortdurend strak en aangespannen, dit geeft een naar gevoel en hierdoor huilt de baby waarschijnlijk ook meer. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het overstrekken. De voornaamste oorzaak is overprikkeling. De kinderfysiotherapeut kan aan huis komen en samen bekijken waar de oorzaak ligt. Hierna kunnen tips en adviezen naar ouders gegeven worden.

Dreumes

Billenschuivers

Tijdens de ontwikkeling gaat het kind zich voortbewegen. Meestal begint het kind met tijgeren en gaat hierna kruipen, staan en lopen. Sommige kinderen ontwikkelen zich anders en kiezen een andere manier van voortbewegen waaronder het tenenlopen of billenschuiven. In principe is dit geen probleem, als dit maar niet de motorische ontwikkeling vertraagd of beïnvloed. De kinderfysiotherapeut kan hiernaar kijken en de behandeling opstarten met kindvriendelijk materiaal.

Peuter

Tenenlopers

Tijdens de ontwikkeling gaat het kind zich voortbewegen. Meestal begint het kind met tijgeren en gaat hierna kruipen, staan en lopen. Sommige kinderen ontwikkelen zich anders en kiezen een andere manier van voortbewegen waaronder het tenenlopen of billenschuiven. In principe is dit geen probleem, als dit maar niet de motorische ontwikkeling vertraagd of beïnvloed. Langdurig tenenlopen kan echter de achillespezen verkorten waardoor het kind ook andere lichamelijke klachten kan krijgen. De kinderfysiotherapeut kan hiernaar kijken en de behandeling opstarten met kindvriendelijk materiaal.

Kleuter

Ontwikkelingsachterstand (grove motoriek)

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. De ene gaat wat sneller dan de ander. Ook kan er sprake zijn van een ontwikkelingsachterstand. Hiermee wordt bedoeld dat het kind onder de norm presteert op de grove motoriek. Dit kan bestaan uit moeite hebben met lopen, rennen, springen, koprollen, veel vallen, niet mee kunnen doen in de gymles/zwemles etc. De kinderfysiotherapeut beschikt over een aantal meetinstrumenten waarmee de grove motoriek gemonitord kan worden. De kinderfysiotherapeut kan kijken waar het probleem zit en de behandeling opstarten met kindvriendelijk materiaal.

Ontwikkelingsachterstand (fijne motoriek)

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. De ene gaat wat sneller dan de ander. Ook kan er sprake zijn van een ontwikkelingsachterstand. Hiermee wordt bedoeld dat het kind onder de norm presteert op de fijne motoriek. Dit kan bestaan uit moeite hebben met schrijven, kralen rijgen, vingergrepen, plakken, knippen etc. De kinderfysiotherapeut beschikt over een aantal meetinstrumenten waarmee de fijne motoriek gemonitord kan worden. De kinderfysiotherapeut kan kijken waar het probleem zit en de behandeling opstarten met kindvriendelijk materiaal.

Schoolgaand

Kinderen met schrijfproblematiek

Netjes leren schrijven is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Sommige kinderen hebben extra moeite om duidelijk en leesbaar te schrijven. Hier zijn verschillende oorzaken voor zoals: problemen in de fijne motoriek of krachtproblematiek. De kinderfysiotherapeut kan helpen om het handschrift te verbeteren. Vaak wordt dit in combinatie met de leerkracht op school gedaan. Ook kan er gekeken worden of een hulpmiddel noodzakelijk is.

Kinderen met bewegingsangst

Kinderen zijn constant in bewegen. Door het bewegen ontwikkelen ze zich op verschillende vlakken zoals lichamelijk, sociaal, en emotioneel. Sommige kinderen vind het echter moeilijk om te bewegen en raken hierdoor beperkt in hun motorische vaardigheden. De kinderfysiotherapeut kan kijken waar het probleem zit en kan de behandeling opstarten met kindvriendelijk materiaal. Hierdoor kan het kind verdere stappen maken in zijn ontwikkeling.

Kinderen met DCD (Developmental coordination disorder)

DCD is een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies. Hieronder vallen bijvoorbeeld; een lage spierspanning, grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen, leerproblemen, zindelijkheidproblemen en/of fijn motorische problemen. Deze problemen kunnen apart voorkomen maar meestal komen ze in combinatie voor. De kinderfysiotherapeut kan kijken waar het probleem zit en de behandeling opstarten met kindvriendelijk materiaal.

Tiener / Puber

Revalidatie na een breuk

Kinderen bewegen zich voortdurend. Tijdens het spelen kunnen ze echter ook wel is te val komen en een been of een arm breken. Als het noodzakelijk is wordt het been of arm in het gips gezet. Als het kind uit het gips komt is het gewricht meestal erg slap en stijf. De kinderfysiotherapeut kan helpen om het gewricht weer soepel te maken en de spieren weer sterk te maken.

Orthopedische problematiek

In de kindertijd groeit het kind het meest en is het lichaam voortdurend in beweging. Hierdoor kunnen er problemen ontstaat in de gewrichten zoals in het hoofd, de schouders, de rug, de heupen, de knieën en/of de voeten. Dit kan ontstaan tijdens het sporten maar ook zo maar optreden.

Problemen tijdens de groei

In de puberteit veranderd er veel in het lichaam. Hierdoor kunnen er klachten ontstaan in de spieren of gewrichten. Ook kan er pijn ontstaan. De kinderfysiotherapeut kan kijken waar het probleem zit en kan de behandeling opstarten met kindvriendelijk materiaal.

Aangeboren beperking

Kinderen met CP (Cerebrale parese)

Een cerebrale parese is een houding en/of bewegingsstoornis als gevolg van een hersenbeschadiging tijdens de zwangerschap of de bevalling. Spasticiteit, onwillekeurig bewegen, coördinatie problemen, spierspanning problemen en een ontwikkelingsachterstand komen vaak voor bij kinderen met CP. De kinderfysiotherapeut kan kijken waar het probleem zit en de behandeling opstarten met kindvriendelijk materiaal.

Kinderen met het syndroom van Down

Syndroom van Down is een aangeboren afwijking. Elk mens heeft 46 chromosomen maar kinderen met Syndroom van Down hebben er 47. Kinderen met Syndroom van Down hebben vaak problemen met de spierspanning, houding, spierkracht en conditie. De kinderfysiotherapeut kan kijken waar het probleem zit en de behandeling opstarten met kindvriendelijk materiaal.

Kinderen met Spina Bifida

Spina Bifida wordt ook wel een open ruggetje genoemd. Dit ontstaat tijdens de zwangerschap waarbij het ruggenmerg niet goed sluit. Er zijn verschillende vormen van Spina Bifida. Hoe ernstig de beperkingen zullen zijn hangt af van de vorm. De meest voorkomende aandoeningen bij Spina Bifida zijn: een waterhoofd, een klompvoet en een scoliose. De kinderfysiotherapeut kan kijken waar het probleem zit en de behandeling opstarten met kindvriendelijk materiaal.